sexhay

Chia sẻ kiến thức

Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc) mới nhất 2020

Hợp đồng thời vụ là 1 trong 3 loại hợp đồng lao động được quy định tại điều 22 của Bộ luật lao động. Dùng để thỏa thuận việc thực hiện các công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.


Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2021

Theo Điều 112 Bộ Luật Lao động mới 45/2019/QH14 của Quốc hội (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) thì trong năm 2021 người lao động sẽ được hưởng nguyên lương vào những nghỉ sau:


Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2020

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
17 điểm mới đáng chú ý của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14

Ngày 20/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật lao động Số 45/2019/QH14 quy định về tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.