sexhay

Chia sẻ kiến thức

Cách hạch toán tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Trước khi đi vào cách hạch toán tiền ăn ca, ăn trưa cho người lao động thì Kế Toán Thiên Ưng tham khảo 1 vài các quy định liên quan đến tiền ăn như sau:


Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc) mới nhất 2020

Hợp đồng thời vụ là 1 trong 3 loại hợp đồng lao động được quy định tại điều 22 của Bộ luật lao động. Dùng để thỏa thuận việc thực hiện các công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2021

Theo Điều 112 Bộ Luật Lao động mới 45/2019/QH14 của Quốc hội (có hiệu lực vào ngày 01/01/2021) thì trong năm 2021 người lao động sẽ được hưởng nguyên lương vào những nghỉ sau:


Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2020

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động làm việc nhiều nơi

Theo điều 21 của Bộ Luật lao động thì Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.


Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2020 mới nhất

Mức hưởng chế độ thai sản 2020 đang được hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các nội dung về các chế độ BHXH bắt buộc; Quỹ bảo hiểm xã hội.