sexhay

VỀ CÔNG TY KẾ TOÁN MVA

VỀ CÔNG TY KẾ TOÁN MVA

Kế toán MVA là một trong những Công ty chuyên về Tư vấn Luật doanh nghiệp, thuế doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Kế toán MVA được thành lập bởi một tập hợp các cá nhân có uy tín tại Việt Nam, các Chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý, Kinh tế, kiểm toán, kế toán, Luật và Phát triển Doanh nhân.

Kế toán MVA đã tích lũy kinh nghiệm thực tế, đa dạng trong các ngành và lĩnh vực khác nhau. Kế toán MVA đã tư vấn và tham vấn cho trên 1000 Công ty và Doanh nghiêp trong nước và những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhiều thành viên và cộng tác viên đã và đang giữ vị trí quản lý cao tại các doanh nghiệp, công ty và tổ chức.

Kế toán MVA hướng tới việc hỗ trợ các Doanh nghiệp và các Công ty của Việt Nam cũng như những cá nhân, công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phát triển nhanh, ổn định, và vượt trội. Mong muốn của Kế toán MVA tham gia đóng góp vào việc tạo một vị thế kinh tế mới của Việt Nam trên trường Quốc tế.