sexhay

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Kế toán MVA được thành lập bởi một tập hợp các cá nhân có uy tín tại Việt Nam, các Chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý, Kinh tế, kiểm toán, kế toán, Luật và Phát triển Doanh nhân.

Kế toán MVA đã tích lũy kinh nghiệm thực tế, đa dạng trong các ngành và lĩnh vực khác nhau. Kế toán MVA đã tư vấn và tham vấn cho trên 1000 Công ty và Doanh nghiêp trong nước và những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhiều thành viên và cộng tác viên đã và đang giữ vị trí quản lý cao tại các doanh nghiệp, công ty và tổ chức.