sexhay

Chia sẻ kiến thức

Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai báo cáo thuế

Mức phạt chậm nộp báo cáo thuế- tờ khai thuế của các loại thuế như tờ khai thuế môn bài, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng được quy định chi tiết tại Theo Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, Có HL: từ ngày 05/12/2020

                                                             Thời gian chậm nộp
                                                        (So với thời hạn quy định)
Mức phạt
          Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ  Phạt cảnh cáo
        Từ 01 ngày đến 30 ngày
      (trừ trường hợp quy định tại phần trên).
Từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng
         Từ 31 ngày đến 60 ngày Từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

- Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

- Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng


Trên đây là mức xử phạt vi phạm hành chính khi chậm nộp tờ khai, nếu phát sinh số thuế phải nộp mà các bạn chưa nộp thì còn bị xử phạt chậm tiền tiền thuế. 

Bài viết cùng chuyên mục