sexhay

Chia sẻ kiến thức

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền...

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT đang được hướng dẫn thực hiện theo thông tư 39/2014/TT-BTC

I. Tổng quan về hóa đơn điều chỉnh:
1. Hóa đơn điều chỉnh được lập trong những trường hợp nào?
Khi viết sai hóa đơn: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót  thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
Khi thực hiện giảm giá hàng bán: khi bên bán chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất, hàng lỗi...

Khi thực hiện chiết khấu thương mại: trong trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. 
Khi điều chỉnh doanh thu: khi quyết toán giá trị công trình xây dựng, lắp đặt
2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào?
Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… 
3. Khi viết hóa đơn điều chỉnh cần chú ý gì?
- Hóa đơn đã lập trước đó bị sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó.
- Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.
- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)
- Khi lập hóa đơn điều chỉnh gười bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót hoặc lý do phải điều chỉnh hóa đơn.

4. Kê khai hóa đơn điều chỉnh như thế nào?
- Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
- Hóa đơn điều chỉnh phát sinh vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó

II. Cách lập hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp cụ thể:
1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm:
Trường hợp 1: điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu trên cùng 1 hóa đơn

Ví Dụ: Công ty MVA  ký hợp đồng bán 5 bộ Điều Hòa cho công ty CP Hòa Bình
Thỏa thuận:

+ Đơn giá: 11.000.000đ/bộ (đã bao gồm chưa thuế),
+ Tổng thanh toán: 55.000.000

- Ngày 12/6/2020. Công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn GTGT số 0000178, ký hiệu: VN/20P
Trên hóa đơn GTGT ghi tại cột "Đơn giá" là: 11.000.000, thành tiền 55.000.000, tiền thuế: 5.500.000, tổng thanh toán: 60.500.000
=> Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0000178 vào quý 2/2020

- Đến ngày 25/09/2020, Công ty Hoà Bình phát hiện ra hóa đơn đã ghi sai đơn giá (cao hơn so với thỏa thuận là 1.000.000/bộ)
=> Xác định tình huống:
- Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế (sai cao hơn thỏa thuận) 
- Khi viết sai đơn giá đã dẫn đến sai cả: thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán

=> Phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá (giảm 1 triệu), giảm thành tiền (5 triệu), giảm tiền thuế (500.000), giảm tổng thanh toán (5,5 triệu)
Trình tự thực hiện như sau:
- 2 phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.
- Bên bán - Công ty MVA xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      HÓA ĐƠN                                                          Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                                GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                              Ký hiệu: VN/20P

                                                                          Liên 1: Lưu                                                            Số: 0000190

Ngày 25 tháng 9 năm 2020

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY THƯƠNG MẠI MVA

Mã số thuế: 0104298392

Địa chỉ: 58 Nguyễn Hành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Tên người mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0104298476

Địa chỉ: 342 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Hình thức thanh toán : TM/CK

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng thanh toán của hóa đơn số 0000178,  Ký hiệu VN/20P ngày 12/06/2020

05

1.000.000

5.000.000

Cộng tiền hàng

5.000.000

Thuế suất GTGT:

10%

Tiền thuế:

500.000

Tổng cộng tiền thanh toán

5.500.000

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu năm trăm nghìn đồng

 

Một vài lưu ý trên hóa đơn điều chỉnh:
- Chỉ ghi giá trị cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh
- Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không hề ghi âm nha
- Khi kê khai: cả 2 công ty kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào kỳ quý 3/2019

+ Bên bán KK giảm đầu ra (tại bảng kê bán ra hoặc tại chỉ tiêu 32, 33 trên tờ khai 01/GTGT)
+ Bên mua KK giảm đầu vào (tại bảng kê mua vào hoặc tại chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT)

Trường hợp 2: điều chỉnh giảm 1 chỉ tiêu hóa đơn
Ví Dụ: Công ty MVA ký hợp đồng bán Điều Hòa cho công ty Hòa Bình
Thỏa thuận:

+ Số lượng: 12
+ Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế)
+ Thành tiền: 120.000.000
+ Tiền thuế: 12.000.000
+ Tổng thanh toán: 132.000.000

- Ngày 28/9/2020. Công ty MVA xuất hóa đơn GTGT số 0000178, ký hiệu: VN/20P
Trên hóa đơn GTGT ghi: 

+ Số lượng: 21
+ Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế)
+ Thành tiền: 120.000.000
+ Tiền thuế: 12.000.000
+ Tổng thanh toán: 132.000.000

=> Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0000178 vào quý 3/2020
- Đến ngày 02/11/2020, Công ty Hòa Bình phát hiện ra hóa đơn đã ghi sai số lượng
=> Xác định tình huống:
- Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế (sai số lượng, cao hơn thỏa thuận) 
- Mặc dù hóa đơn viết sai số lượng nhưng các chỉ tiêu còn lại thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán lại đúng.

=> Phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng (các chỉ tiêu khác, còn lại không sai thì gạch chéo)
Trình tự thực hiện như sau:
- 2 phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.
- Bên bán - Công ty MVA xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

 

 

 

 

                                                      HÓA ĐƠN                                                          Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                              GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                               Ký hiệu: VN/20P

                                                                          Liên 1: Lưu                                                           Số: 0000190

Ngày 02 tháng 11 năm 2020

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY THƯƠNG MẠI MVA

Mã số thuế: 0104298392

Địa chỉ: 58 Nguyễn Hành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Tên người mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0104298476

Địa chỉ: 342 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Hình thức thanh toán : TM/CK

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm số lượng của hóa đơn số 0000178,  Ký hiệu VN/20P ngày 28/09/2020

 

09

 

 

Cộng tiền hàng

Thuế suất GTGT:

10%

Tiền thuế:

Tổng cộng tiền thanh toán

 (Hóa đơn điều chỉnh này không làm thay đổi doanh thu hay số tiền thuế GTGT nên cả 2 bên đều không phải kê khai thuế GTGT cho hóa đơn này. Bên bán làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì cho vào cột "sử dụng")

2. Cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: 

Ví Dụ: Công ty MVA ký hợp đồng bán Điều Hòa cho công ty Hòa Bình
Thỏa thuận:

+ Số lượng: 1
+ Đơn giá: 9.700.000đ/bộ 
+ Thành tiền: 9.700.000
+ Tiền thuế: 970.000
+ Tổng thanh toán: 10.670.000

- Ngày 20/9/2020. Công ty MVA xuất hóa đơn GTGT số 0000178, ký hiệu: VN/20P
Trên hóa đơn GTGT ghi: 

+ Số lượng: 1
+ Đơn giá: 7.900.000đ/bộ
+ Thành tiền: 7.900.000
+ Tiền thuế: 790.000
+ Tổng thanh toán: 8.690.000

=> Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0000178 vào quý 3/2020
- Đến ngày 05/11/2020, Công ty Hòa Bình phát hiện ra hóa đơn đã ghi sai đơn giá
Xác định tình huống:

- Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế (sai thấp hơn thỏa thuận) 
- Khi viết sai đơn giá đã dẫn đến sai cả: thành tiền, tiền thuế và tổng thanh toán

=> Phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng thanh toán
Trình tự thực hiện như sau:
- 2 phải lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.
- Bên bán - Công ty MVA xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

                                                                      HÓA ĐƠN                                                Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                                            GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                    Ký hiệu: VN/20P

                                                                                       Liên 1: Lưu                                                 Số: 0000190

Ngày 05 tháng 11 năm 2020

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY THƯƠNG MẠI MVA

Mã số thuế: 0104298392

Địa chỉ: 58 Nguyễn Hành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Tên người mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0104298476

Địa chỉ: 342 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Hình thức thanh toán : TM/CK

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh tăng đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng thanh toán của hóa đơn số 0000178,  Ký hiệu VN/20P ngày 20/09/2020

 

 

1.800.000

1.800.000

Cộng tiền hàng

1.800.000

Thuế suất GTGT:

10%

Tiền thuế:

180.000

Tổng cộng tiền thanh toán

1.980.000

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng


Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu - tiền thuế GTGT:

Theo công văn số 63746/CT-TTHT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn

thì: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

 

Bài viết cùng chuyên mục