sexhay

Chính sách và quy định

Chính sách và quy định

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN                                              

- Nếu địa điểm bàn giao dịch vụ là địa điểm thanh toán thì công ty sẽ thu tiền ngay khi bàn giao dịch vụ

- Nếu địa điểm bàn giao dịch vụ khác với địa điểm thanh toán, công ty sẽ thu tiền trước khi bàn giao dịch vụ.

Khách hàng thanh toán bằng hình thức tiền mặt tại văn phòng công ty hoặc tại địa điểm bàn giao dịch vụ. Ngoài ra, khách hàng có thể chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng: Khách hàng liên hệ qua số (0236) 3617 505 để biết thông tin tài khoản của công ty.

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Tất cả các dịch vụ của ketoanmva.com đều được bảo hành theo đúng quy định của Hợp đồng hoặc Thỏa thuận giữa ketoanmva.com và khách hàng.

- Các chi phí phát sinh sau khi hết thời gian bảo hành luôn được ketoanmva.com hỗ trợ với mức chi phí thấp nhất.

 

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN

Tùy vào từng đơn hàng cụ thể, công ty có thể bàn giao dịch vụ tại địa điểm văn phòng công ty ketoanmva.com hoặc tại địa điểm mà được quy định rõ trong Hợp đồng (Thỏa thuận) giữa ketoanmva.com và Quý khách hàng.

 

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

- ketoanmva.com tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi .

- Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng.